သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ

(၁) တာေမြဗလီအနီး ေန႔လည္ (၂) နာရီခန္႔က သံဃာေတာ္မ်ား

(၂) ေက်ာက္ေျမာင္း ရဲစခန္းေရွ႕ အေရာက္ (၃) မဂၤလာေစ်း လမ္းက်ယ္၊ ယုဇနပလာဇာ အနီး

No comments: