အယူေတာ္မဂၤလာ အမတ္ႀကီိးဦးႏိုး ၏ တေဘာင္

က်မၾကားခဲ့ဖူးတဲ့ အယူေတာ္မဂၤလာ အမတ္ႀကီးဦးႏိုုုးရဲ႕ တေဘာင္ပါ။ မွတ္မိသမွ်ေရးလိုက္တာမို႔ မမွန္ရင္လည္း ျပင္ေပးၾကပါ။ အဲသည္ အယူေတာ္မဂၤလာကို အဓိပၸါယ္ေကာင္းးေကာင္းမဖြင့္တတ္ေပမဲ့ `သာသနာေမာင္းေရွ႕ကေဆာ္ ေဒါင္းေတြကေအာ္´ ဆိုတဲ့ စာပိုဒ္ကေလးနဲ႔ `ဇာနည္ၾကက္မသူတြန္လွ်င္ ဇမၸဴတခြင္လင္းလို႔မဆံုး´ဆိုတဲ့ စာပိုဒ္ ကေလးကိုႀကိဳက္လို႔ ပိုစ့္တင္လိုက္တာပါ။

အယူေတာ္မဂၤလာ အမတ္ႀကီိးဦးႏိုး ၏ တေဘာင္

တပင္တိုင္ ခ၀ါခ်ၿပီမို႔

နာၾကတဲ့ အသီးေတြ

တြန္႔လို႔သာေၾက

အသီးေတြေၾက နာရီေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းေပမဲ့

သာသနာေမာင္း ေရွ႕ကေဆာ္

ေဒါင္းေတြကေအာ္

ေဒါင္းေအာ္လွ်င္မေနသာ

သူလာပါလိမ့္ေလး

ျခေသၤ့မင္းက တန္ခိုးၾကြယ္

တိုးလို႔ကြယ္ပ်က္လိမ့္အံုး

ဂူပုန္းတဲ့ ခင္ႀကီးေပ်ာ္တို႔ရယ္

သမီးေတာ္ကို လႊတ္လိုက္ပါဦး

ဇာနည္ၾကက္မ သူတြန္လွ်င္

ဇမၺဴတခြင္ လင္းလို႔ မဆံုး။

No comments: