၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ

၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ဗကသမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ခံထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့

၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေက်ာင္းသားထုသို႔ အစီရင္ခံခ်က္ကို ဒီေနရာကေန ရယူႏိုင္ပါတယ္။

နိဒါန္းစကားအျဖစ္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံေရးေတြးေခၚပညာရွင္ ပီ၊ ေဂ် ပရုိဒြန္ ရဲ႕

ငါတို႔ဒူးေထာက္ေန၍သာ ႀကီးက်ယ္သူေတြ ႀကီးက်ယ္ေနၾကတာပါ။ ငါတို႔ထၾကစို႔

ဆိုတာနဲ႔ အစခ်ီထားၿပီး

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ ရွစ္ႏွစ္ေျမာက္အေရးေတာ္ပံုကာလ ၁၉၉၆-ဒီဇင္ဘာလတြင္ လက္ရွိ န၀တစစ္ အစိုးရ၏ ပညာေရးစနစ္ကို ရႈတ္ခ်ဆန္႔က်င္သည့္ ေက်ာင္းသားထုအခြင့္အေရးတိုက္ပြဲႀကီး ေပၚေပါက္ခ့ဲေလၿပီ။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းေရးအပါအ၀င္ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို တညီတညာတည္းထုတ္ေဖာ္တင္ျပ ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကသည့္ ... ... ...

No comments: