The Title (နာမည္တစ္လံုး)

အေမေပးခဲ့တဲ့ နာမည္ေတာ့ရွိသည္။ က်ေနာ္ဒါကို ဆိုလိုရင္းမဟုတ္ပါ။ လူမေလးေခြးမခန္႔ ဆိုသလို နာမည္မရွိသူမ်ား ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္ ေနရာမေပးၾကတဲ့ အေၾကာင္းပါ။ ကိုယ္ကိုတိုင္ နဂိုစ႐ိုက္က ေနရာယူရန္ စိတ္မကူးခဲ့၊ ေရွ႕တန္းမတင္ခဲ့။ ဘယ္အလုပ္ကို ဘယ္လိုပံုစံပဲ လုပ္ရလုပ္ရ လုပ္ရန္ ၀င္မေလးခဲ့ပါ။

ေနာက္ ဟုတ္ကဲ့ရပါတယ္ဆိုတဲ့ တစ္လံုးႏွင့္ လုပ္လိုက္ရသည့္ အလုပ္မ်ား လက္ခ်ဳိးမေရႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဒီေတာ့ ခိုင္းခ်င္သူမ်ားက ဒီအေကာင္ ကြမ္းယာေကၽြး၊ အရက္တိုက္ရင္ ျဖစ္ပါတယ္၊ (အရက္ေတာ့ က်န္းမာေရးအရ မေသာက္ေတာ့ပါ။) ဘယ္အခ်ိန္ ႏိႈးခိုင္းခိုင္းရပါတယ္ စသျဖင့္ စသျဖင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ဆက္ဆံခံရသူမ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ ဒါသည္လည္း ခ်စ္စရာ ျမန္မာစ႐ိုက္ေတာ့ မဟုတ္ဟု ယူဆရပါသည္။ ဟုတ္ခဲ့ရင္လည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ရပါတယ္ဆိုေသာ စကား က်ေနာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္သည္။ ေတာ္ေတာ္ ခေနာ္နီခေနာ္နဲ႔ႏိုင္ေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။ ေရရာေသခ်ာျခင္း သုညရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စကားလံုးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစကားလံုးမွာ ကိုယ့္ကိုပိုင္လိုျဖစ္ေနေသးသည္။

ယခုလို စကားမ်ဳိးျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံက ပိုမိုဆိုး႐ြားစြာ ခံစားရပါမည္။ သူတို႔ဆီမွာ မည္သည့္ အလုပ္ကိုလုပ္လုပ္ တင္ႀကိဳစည္းမ်ဥ္း ကန္႔သတ္ခ်က္၊ ကနဦးေဆြးေႏြးခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေလ့ရွိသည္။ က်ဳပ္တို႔ ျမန္မာစ႐ိုက္နဲ႔ေတာ့ သူတို႔ႀကိဳက္ေပ့ျဖစ္ေစသည္။ ရပါတယ္၊ ဒါေလးမ်ားလုပ္လိုက္မယ္ ဆိုၿပီး လုပ္ၾကသည္။ ၿပီးေတာ့ သူသိတက္မွာပါေလ ဆိုတာက ရွိေသး။ မဟုတ္ပါ။ ခိုင္းလို႔ရလ်င္ မည္သည့္လူ မဆိုခိုင္းပါလိမ့္မည္။ ေပးျခင္း မေပးျခင္းက ႀကိဳတင္သေဘာတူမႈအရသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အေတာ္မ်ားမ်ားၾကံဳဖူးၾကပါမည္။ နားလည္မႈဆိုတာကို ဒီေနရာမွာ ေမးခြန္းအျဖစ္ ျပန္ေမးေနစရာကို မလိုေတာ့ေပ။

ဆိုးေသာေနရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေကာင္းေသာေနရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္ နာမည္တစ္ခုက်န္ရစ္ဖို႔ နာမည္တစ္ခုရွိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဒါမွလည္း လူ႐ိုေသ၊ ရွင္႐ိုေသျဖစ္မည္။ က်ေနာ့္ ဆရာတစ္ေယာက္ အဆံုးအမအရ လူတစ္ေယာက္က လုပ္လည္း လုပ္ရမယ္၊ ေနရာလည္း ၀င္ယူတက္ရမယ္လို႔ ဆိုခဲ့တယ္။ ဒီအဆိုကို မွန္သည္ျဖစ္၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ အစြန္းက်သည့္ယူဆမႈျဖစ္ေစ ကိုယ့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ တေျဖးေျဖး လက္ခံလာမိသည္။ သို႔ေသာ္ ေခြးပလႅင္ေပၚတက္သည့္ အထိေတာ့ မယူဆပါ။ တန္ရာတန္ေၾကး အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ မိမိေနရာအတြက္ ေၾကာ္ျငာသင့္ရင္ ေၾကာ္ျငာရမည္၊ ကိုယ္ဒီေလာက္ လုပ္ႏိုင္သည္ကို ရဲရဲအာမခံႏိုင္ရမည္။ ယေန႔ေၾကာ္ျငာေခတ္ႀကီးမွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း ေၾကာ္ျငာဖို႔လိုအပ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ခိုင္းခ်င္ရာ အလကားခိုင္းဖို႔၊ ေအာက္ေစ်းႏွင့္ ခိုင္းဖို႔ေရာက္လာၾကပါသည္။ ကိုယ္က အလကားမူးတင္း ရသည့္အတြက္ပါ။ တကယ့္ သိကၡာနဲ႔ အခေၾကးေငြနဲ႔ ခိုင္းစရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ေတာ့ နာမည္ရွိသူက ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ကတတ္ဆန္း လုပ္လုပ္ သြားအပ္ၾကပါသည္။ ဒါသည္လည္း နာမည္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္ရဲ႕ အခုပို႔စ္ကို ဖတ္သူေတြ က်ေနာ္ကို မုဒိတာမပြားႏိုင္သူ၊ အဆိုးျမင္၀ါဒီ၊ မေကာင္းျမင္သမားလို႔ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ျဖစ္လာရန္ ထိုထိုလူမ်ားက ထိုထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံခဲ့၍သာ ယခုကဲ့သို႔ ဘက္ကန္ေသာ အေတြးမ်ား၊ ျပဳမူခ်က္မ်ားျဖစ္လာရသည္။ သို႔ေသာ္ အရင္းစစ္က အျမစ္ေျမဆိုသလို ကိုယ္ကိုတိုင္က ညံ့ခဲ့၍သာဟု ေနာက္ဆံုးေကာက္ခ်က္ခ်မိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္အတြက္ နာမည္တစ္လံုးကို ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဤကမာၻေျမေပၚ၌ က်န္ရန္ ကၽြႏု္ပ္ယေန႔မွစ၍ ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ အတၱမ်ား အျခားလူမ်ား မကူးစက္ၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

2 comments:

Kay said...

ေတာ္ပါေသးရဲ႕..အျမင္မွန္ေတာ့ရသြားရွာပီ

Anonymous said...

အထဲကတစ္ခ်ဳိ႕ကိုလက္ခံပါတယ္..

သူငယ္ခ်င္းမို႔ ဒီလိုပဲ အလကား လုပ္လုပ္ေပးခဲ့တာကို ကြယ္ရာမွာ ၾကားရတာက ကၽြန္ေတာ့္ကို “ဟာ အဲ့ေကာင္ကို ငါပိုင္ပါတယ္ကြာ”တဲ့။ သူကေတာ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းထဲက အခေၾကးေငြ ေတာင္ယူလိုက္ေသးတယ္။ အဲကစၿပီး အလကား မလုပ္ေပးေတာ့ပါဘူး။ အကုန္လုံးေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။