ပင္စင္စားတစ္ဦး၏ ရင္ဖြင့္္ခံစားခ်က္ (၁)

က်ေနာ့္ဆီကို မိတ္ေဆြဆီက တဆင့္ က်ေနာ့္ဆရာဆီက အခု စာမူကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆရာက သာမန္အညတရ အလယ္တန္းျပ ဆရာတစ္ဦးပါ။ ဆရာနဲက်ေနာ္ မဆံုျဖစ္ခဲ့တာ ဆယ္စုွစ္တစ္ခု ရွိခဲ့ပီ။ ဒါေပမယ့္ ဆရာနဲက်ေနာ္ကို က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက တဆင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ွစ္က အဆက္အသြယ္ ျပန္ရခဲ့သည္။ ဆရာက အီးေမးမသံုးတက္၊ သည္ေတာ့ သူေရးတဲ့စာကို က်ေနာ္ အေတာ့္ကို ေစာင့္ဖတ္ရတယ္။ သူလည္း က်ေနာ့္စာကို က်ေနာ့္လိုဘဲ ေစာင့္ဖတ္ရတယ္။ ေနာက္ဆံုး က်ေနာ့္လက္ထဲကို သူပိုလိုက္တဲ့ စာက ခပ္ထူထူမိုငါ့ဆရာ ငါ့ကို မွာတမ္းေတြ အရွည္ကီး ေခြေတာ့မလားလိုစိတ္ကထင္မွတ္ပီး ဖြင့္လိုက္ေတာ့၊ က်ေနာ့္အတြက္ စာတိုွစ္ေကာင္း သံုးေကာင္းက လဲြပီး ေအာက္ဆံုးမွာ သူေရးထားတာက ….

တပည့္ ဆရာအခုစာကို တအားေရးခ်င္လြန္းလို မခံခ်င္လြန္းလိုေရးလိုက္တာပါ။ မင္းတက္ိုင္ရင္ ျပည္ပအသံလင့္သတင္းဌာန တစ္ခုခုကိုကိးစားပိုေပးပါ။ မင္းအစဥ္ေျပသလို စီစဥ္ေပးပါ။

…. လိုပါပါတယ္။

ဆရာ့စာမူကို ကြန္ပ်တာမွာ စာျပန္ိုက္ သတင္းဌာနေတြက ဆက္သြယ္ရန္ဆိုတဲ့ လိပ္စာေတြဆီကို အီးေမးလ္က တဆင့္ ပို႔ၾကည့္ပါတယ္။ သိုေသာ္ ဆရာစာရတာ လေက်ာ္သြားေပမယ့္ ဘယ္ကမွ ျပန္စာမလာ၊ အေကာင္းျပန္ကားျခင္း မရွိ။ က်ေနာ့္ဆရာရဲေနာက္ဆံုးအမွာ အရ က်ေနာ့္အစဥ္ေျပသလို စီစဥ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ့္ဘေလာ့မွာပဲ တင္လိုက္ရပါေတာ့သည္။ သိုမွသာ ေနာက္တစ္ေခါက္ ဆရာထံစာေရးလွ်င္ လူမသိသူမသိ က်ေနာ့္ဘေလာ့တြင္ တင္ပီးေကာင္း အေကာင္းျပန္ိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပင္စင္စားတစ္ဦး၏ ရင္ဖြင့္္ခံစားခ်က္

တရားဥပေဒမဲ့ လူမိုက္အုပ္စုေတြဖြဲထားျပီး တဆိတ္ရွိ အုပ္စုနဲျပမူက်င့္ကံေနတာဟာကာေနျပီ ျဖစ္သလို ကာက္ရြံေအာင္ ေျခာက္လွန္လုပ္ေနခဲ့တာလည္းကာခဲ့သလို လူေတြဟာလည္း ကာက္ ကာက္ ရြံရြံဘာမွ ျပန္လွန္မျပဳၾကဘဲ ေျပးလားေနရတာေတြကားထဲမွာ အတင္း၀င္ေရာက္ ၀ါးရင္းတုတ္ နဲရိုက္ ဖမ္းဆီး သြားတာေတြဟာ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ွစ္(၇၀) ေလာက္က လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္တိုလူစုေတြကို လူေတြေကာက္ရြံခဲ့ကရသလို ျဖစ္ေနတာကို ေတြရမွာ။ ဒီလိုေကာက္ရြံေအာင္ စြမ္းအားရွင္ လိုအမည္တပ္ ျပီး ဥပေဒအရ တာ၀န္ယူရတဲ့ ရဲေတြအစား လူအခ်င္းခ်င္း ရန္ပြဲသဖြယ္ ဖန္တီးျပီး လက္လတ္စပယ္ ရမ္းကား ရက္စက္တဲ့ အျပအမူေတြနဲလုပ္တာဟာကာရွည္ လာခဲ့သလို ဒီအတိုင္းလတ္ထားခဲ့ရင္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ ေတြဟာ တစ တစနဲပိုျပီး ကာက္ရြံလာကေတာ့မွာျဖစ္သလို ဒီလို ရုိင္းစိုင္းျပီး လူရမ္းကား အုပ္စုကို ၀ါးရင္း တုတ္ေတြ နဲအသားလြတ္ မဆင္မခ်င္၀င္ရုိက္ခိုင္းတာေတြဟာ တိုင္းျပည္ေနာင္ေရးအတြက္ မေကာင္းေတာ့ပါ။

တဖန္ သည္လိုမဆင္မျခင္ ရမ္းကားျပီး ရက္စက္ရုိက္ွက္ဖမ္းဆီးေစခဲ့တာကိုလည္း ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သား (အရပ္၀တ္ရဲ) ရဲ လူ၀တ္ေတြေရာ တာ၀န္က် ရဲေတြ SB ေတြေရွမွာ သိုမဟုတ္ ေစာင့္ကည့္ေနတဲ့ကားက ေပတင္ ၀င္ေရာက္ရုိက္ွက္ ဖမ္းဆီးသြားကတာေတြဟာ လူစုကို ကာက္လန္ေအာင္ ၀ပ္သြားေအာင္ ဥပေဒ ျပင္ပ ေဆာင္ရြက္ေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္အုပ္စုဟာ ဘယ္အခ်ိန္ကစျပီး ပိုျပီး အတင့္ရဲ လာသလဲ (သို) တာ၀န္ရွိ သူေတြက အသံုးခ်လာကသလဲဆိုရင္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတုန္းက စသံုးခဲ့ျပီး သည္မတိုင္ခင္ ကေတာ့ကိဳၾကားကိဳၾကား စီတန္း လမ္းေလွ်ာက္တာေတြကို အတင္း၀င္ဖမ္းခိုင္း တုတ္တိုေတြနဲရုိက္၊ ကားေပ အတင္း ဆြဲတင္တာေတြကို လံုထိန္းရဲေတြအစား က်င့္သံုးလာခဲ့သလို ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း မေက်နပ္တဲ့ အဖြဲက ေနာက္တဖြဲကို ျပန္လွန္ တန္ျပန္တဲ့ပံုမ်ား ေဖာ္ခိုင္းျပီး သူတို႔ သတင္းစာေတြက ေရးသား ေဖျပခဲ့ကတယ္။

ဥပမာ- စား၀တ္ေနေရးကပ္တည္းတဲ့ကား ေရနံ ဓါတ္ဆီေစ်းျမွင့္တုန္းက လူေတြမေက်နပ္လိုဟို တဖြဲသည္တဖြဲစီတန္း လွည့္လည္ ျငိမ္သက္စြာ ႏၵျပခဲ့ကတယ္။ ဒါကို စြမ္းအားရွင္ေတြ ထုတ္သံုးျပီး တန္ျပန္ ခိုင္းခဲ့ တယ္။ ဒါကို ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းလိုသံုးႏႈန္း ေဖာ္ျပခဲ့တာ။ (ိုင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ ၾကည့္ရင္ မေက်နပ္လိုမိမိဆၵကို လူစုျပီး ေဖာ္ထုတ္ ေကြးေကာ္ကတာေတြဟာ ရွိေနကတာပါပဲ။)

ဒီမိုကေရစီိုင္ငံေတြလည္းျဖစ္တဲ့ ထိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ စသည့္တိုမွာ ပါကစၥတန္အိိၵယဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တို႔မွာ အလံုးအရင္းနဲၵျပေနခဲ့ကတာပါပဲ။ ေနာက္ျပီး ညွိႏႈိင္းခဲ့ကရတာပါပဲ။ သည္ေနရာမွာ ရဲကိုပဲ သံုးပါတယ္။ မဆီမဆိုင္ကံခိုင္ဖြံျဖိးေရး၊ စြမ္းအားရွင္၊ မီးသတ္၊ကက္ေျခနီ စတဲ့ ရပ္ကြက္ေတြထဲကမွ ရတဲ့သိမ္းသြင္းလိုရတဲ့ လူေတြကို ဘာျဖစ္လိုလူမိုက္လုပ္ခိုင္းရတာလဲ။ ဒီရပ္ကြက္ထဲက ရလာတဲ့ သည္လူ လက္တဆုပ္စာကလည္း သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ရရက၊ မရက ေတြက ျခိမ္းေျခာက္အတင္း၀င္ခိုင္း၊ သူတိုအာဏာေတြကို တဆင့္ ျပန္ျပခိုင္း ဒါေတြပဲ။ လူမိုက္ကို အေကာက္တရားေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ကတယ္။ ဥပေဒက ခိုင္းထားတဲ့ လခစား ရဲေတြကို ပထမအဆင့္ ထုတ္မသံုးခိုင္းပါဘူး။

စကားမစပ္ ၁၉၈၈ ခုွစ္အေရးေတာ္ပံုတုန္းက လံုထိန္းလိုေခတဲ့ ရဲေတြကို ေရွတန္းတင္ တက္ခိုင္းျပီး ေက်ာင္းသား လူမမယ္ေတြကို မက်န္၊ အမ်ိးသမီးငယ္မ်ားကို ပါးရုိက္ျပီး ထရပ္ကားကီးေတြေပကို တင္း ရုိက္ွက္ ဆြဲတင္သြားခဲ့ကတာေတြဟာ အဲဒီအခါက လံုထိန္းလို႔ဆိုတာနဲလူေတြက ရြံရွာ ေအာ့ွလံုးနာ ခဲ့က တယ္။ ကာက္လည္း ေကာက္တယ္။ ဒါဟာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကို ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္လာေအာင္ စစ္တပ္ ကပဲ ဖန္တီးေပးခဲ့ျပီး လူမဆန္စြာ ရက္စက္ခဲ့ကတာေတြပါ။ (ိုင္ငံျခားတိုင္းတပါးသား ဂ်ပန္ေတြ ၀င္ခဲ့တုန္းက ပါးနား ဆြဲရုိက္တာေတြ၊ လက္သည္းခြံခြာတာေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါကလည္း လမ္းေပသြားေနတဲ့ သာမန္ ေလာက္ဆိုရင္ ွိပ္စက္ကပါဘူး။) ခုေတာ့ ကိုယ့္မိဘက သားသမီးကို လိုရင္လိုသလို ဆိုဆံုးမပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္က မဆံုးမဘူးဆိုရင္ သားသမီးဆက္မိုက္မွာေပါ့။ ကိုယ္က ေကြးထားရတဲ့ သားသမီးေတြေလ `တပ္မေတာ္သာ အမိ တပ္မေတာ္သာအဖ´ ဆိုတဲ့စကားကို ေျဗာင္ခ်ိတ္ျပီး ျပည္သူက ေကြးထားတဲ့ လခေတြ ကို ေမ့ထားျပီး ေျပာင္းျပန္လုပ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြပါပဲ။ `ျပည္သူသာလွ်င္အမိ၊ ျပည္သူ သာလွ်င္အဖ´ ဆိုတာဟာ ျပည္သူအာဏာကို ရမွျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္အတိုင္း ဆက္သြားေနရင္ ကိုယ့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္ ေ၀သာလီပုဏၰားေတြ ေျဖထိုးခံရတဲ့ ေ၀သာလီျပည္ကီး ပ်က္တဲ့ကိန္း ဆိုက္မွာ အမွန္ပါပဲ။ သူခိုးက လူလူဟစ္တဲ့ ပက္စက္တဲ့ ကံေတြ အမ်ိးမ်ိးထုတ္ မီဒီယာကို အသံုးခ် လူမိုက္အုပ္စုေတြ (သူတို႔ အသင္းအဖြဲေတြ) အမ်ိးမ်ိးဖန္တီးတဲ့ အုပ္စုကို အရင္းတည္ျပီး ျပည္သူကို ေမွာက္လိုေမွာက္၊ ေျခာက္လိုေျခာက္၊ ျပည္သူေတြ ေခ်ာက္ထဲက်ေနခဲ့တာ ၆၂ ခုွစ္ထဲကပါပဲ။ ေန၀င္းက စခဲ့တဲ့ အေမြဆိုးေတြ။ ဒါေတာင္ ေန၀င္းတံုးကေတာ့ သည္ေလာက္ အေစာ္ကားမခံရဖူးဘူးလိုေျပာစမွတ္ေတြ ရွိလာျပန္တယ္။ ဒါကလည္း အဆိုး ထဲကေန ယုတ္မာေကာက္က်စ္တဲ့ အဆိုးက ေနရာယူသြားတာပဲ ျဖစ္တယ္။ (အေကာင္းကေန အဆိုးက ေနရာယူသြားတာ မဟုတ္ဘူး) ေကာက္က်စ္တယ္၊ စဥ္းလဲတယ္၊ ယုတ္မာတယ္၊ ရက္စက္တယ္၊ ေအာက္တန္း က်တယ္၊ စသည္ေတြဟာ ယခုေခတ္အေမွာင္က်တဲ့ ေခတ္လိုပဲ ဆိုရမလား။ ျပည္သူေတြဟာ အဲသည္ ေလာက္ထိ ဆိုးညစ္တဲ့ အစိုးရေအာက္မွာ ေနေနကရတယ္။ အေျပာအဆို လြတ္လပ္ခြင့္ ေနထိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ ဖြဲစည္းေရး လြတ္လပ္ခြင့္စတာေတြ ဆိတ္သုဥ္း ကုန္တယ္။ လူေတြအိမ္ျပင္မယ္ဆိုရင္ တံစက္ျမိတ္ကေလး အဖီေလးကအစ ျမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္က ခြင့္က်မွျပင္ဆင္ ခြင့္ရတာမ်ိး- အဖြဲအစည္းဆိုတာက ရပ္ကြက္ထဲမွာ စာဖတ္ခန္းေလး ကာယဗလ အခန္းကေလး၊ ကစားခန္း၊ ဘာခန္းညာခန္းဖြင့္လွစ္ျပီး စုေပါင္းစာဖတ္တာတိုအားကစားလုပ္တာတိုအထိ ရယကက ေစာင့္ကည့္ ေနတယ္။ကံခိုင္ေရး၊ စြမ္းအားရွင္ေတြက ေစာင့္ကည့္ ေနတယ္။ ခပ္တန္တန္အလွ လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း သူတိုကို အသိေပးရတယ္။ သူတိုကတဆင့္ လွရတန္းရ တယ္။ အလွရွင္ ဂုဏ္ရသြားမွာကို မလိုလားဘူး။ ရယက၊ မယက သူတို႔ ဖြဲထားတဲ့အဖြဲေတြ နာမည္တပ္ျပီး အလွခံစားျပိး နာမည္ေကာင္းယူကတယ္။ သိပ္ကီးကီးက်ယ္က်ယ္လွတဲ့ အလွဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ပ္ေတြက လက္ခံ တဆင့္ျပန္လွရတယ္။ ေသရင္ေတာင္ ဗုဒၶဘာသာမွာ တ၀က္လွျပီး က်န္တ၀က္ လက္ခံျပီး ထပ္လွတဲ့လူ ကလည္း ေကာင္းကင္တက္ရမယ္ ဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ပ္ေတြနဲသူေဌးေတြပဲ နတ္ျပည္မွာ ျပည့္ေနကမွာပါပဲ။ လူေတြရဲေကာင္းက်ိး ဖက္တာကို မလိုလားဘူး။ ဆိုးတာကို လုပ္ခိုင္းျပီး ျပန္ဖမ္းတာေတြလုပ္ျပီး အုပ္ခ်ပ္ေနတဲ့ စစ္တပ္အစိုးရဟာ ေကာင္းတာ ဆိုလိုတခုမွ မရွိခဲ့တာကေတာ့ ေစ့ေစ့ေတြးေလ ေရးေရးေပေလပါပဲ။ ကေန အထိ စဥ္ဆက္ ေတြးကည့္ကပါ။ တခါတရံ အခ်ိန္ကုန္ခံျပီး ေတြးမွကံမွေကာင္းတယ္။ `အို ဘယ္မင္းပဲ တက္တက္ ငါတိုနဲမဆိုင္ဘူး´လိုေျပာဆိုတတ္ကတဲ့ ေကာင္းစားေနတဲ့ လူလက္တဆုပ္စာရဲစကားေတြကို နားမေယာင္ မိပါေစနဲ ` ဒါငါတိုနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး သူတိုလည္း သူတို႔အလုပ္ လုပ္ေနကတာ´ စတာေတြဟာကီးပြားေနတဲ့ လူေတြရဲလက္သံုးစကားေတြပါ။ နားမေယာင္မိပါေစနဲတခါတရံ ေဒးကာနက္ဂ်ီေျပာသလို ကြန္ေတာ္ ကိုးကား ေျပာဆိုတာေတြဟာ အထူးအဆန္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ယခင္ရွိျပီးသားေတြကိုသာ ကိုးကား ျပတာပါ ဆိုတဲ့အတိုင္း အခုလည္း ေဒးကာနက္ဂ်ီအတိုင္း `ထင္းစည္းကိုခ်ိးကည့္ပါ- မရဘူးေနာ္။ ဒါျဖင့္ရင္ ထင္းစည္းကို ေျဖျပီးတေခ်ာင္းစီခ်ိးပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင္ တစစီ က်ိးကုန္ျပီ´ ဒါပါပဲ။ ဒီအစိုးရ က်င့္သံုးေနတဲ့ နည္းက ရုိးရုိးကီးပါ။ သိသိကီးနဲခံေနရတဲ့ လူေတြက ေစာေစာက ေျပာတဲ့ လူတစုရဲေလသံကိုနားေယာင္ျပီး မသိလိုက္ မသိဖာသာ ေနခဲ့ကလိုျဖစ္ပါတယ္။ က်ပ္တိုေတြဟာ တစစီ တဖဲ့စီ အခ်ိးခံေနကရတာေတြပါ။ တခါ ေဒးကာ နက္ဂ်ီ အတိုင္းဆိုရင္ ၀ံပုေလြနဲသိုးငယ္ပံုျပင္ အတိုင္းပါဘဲ။ (ဒါမွမဟုတ္) သံလွ်က္ေတာင္ယူတဲ့ သူခိုးဟာျဖင့္´ စသည့္ပံုျပင္ေတြ ဇာတ္ေတြမွာလို လူေကာင္းေတြကို ရုိးစြပ္ျပီး ေကာက္က်စ္ယုတ္မာတဲ့ ကံေတြထုတ္၊ မတရားဖမ္း၊ ေထာင္ခ်၊ တစိမ့္စိမ့္ သတ္ပစ္ ေနတာေတြဟာ သိကပါရဲလား။ သူတိုကံေတြက ညစ္ပတ္ေပမဲ့ ခပ္တိမ္တိမ္ကံတဲ့ အေတြးေတြပါ။ ျပည္သူက စဥ္းစားလိုက္တိုင္း ေကာက္က်စ္တာေတြ ဘြားကနဲ ဘြားကနဲ ေပလာတာပါဘဲ။ သူတိုသေဘာမက်သူေတြရယ္ အသင္းအဖြဲေတြရယ္ သည္လူ ေတြက လွမယ္တန္းမယ္၊ ကူညီမယ္ရွိတာေတြကို မလိုလားပါဘူး။ ဘာျဖစ္လိုလဲဆိုယင္ ဒီလူေကာင္းေတြကို ေထာင္ထဲထည့္ခ်င္ တာကိုး။ ေနာက္ဆံုး အျပစ္ရွာမရဘူးဆိုရင္ ခ်ဲထီ လက္မွတ္ျဖတ္ပိုင္းေလးေတြ၊ ဧည့္စာရင္းမတိုင္လိုအေရးယူ တာေတြ၊ သူတိုဆင္ထားတဲ့ အကြက္ထဲ၀င္လို ယဥ္မေတာ္တဆ ေတြ…. စသည္ေတြကို အသံုးခ်ျပီး ဖမ္းတယ္။ အနည္းဆံုး (၇)ွစ္ တသက္တကြန္း၊ သည္လို ေထာင္ခ် ပစ္ခဲ့တယ္။ တခါလုပ္ဇတ္ေတြခင္းျပီး ဓါတ္ပံုအတုေတြ ဖန္တီးတယ္။ ဗံုးေတြကို ေထာင္ျပီး ေဖာက္ခြဲတယ္။ ျပီးရင္ …. မီဒီယာေတြေပ တင္လိုက္ တယ္။ ဓါတ္ပံုေတြ ေ၀ေ၀ဆာဆာနဲေပါ့။ ယံုထင္ေကာင္ထင္ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျမန္မာေတြကို ဇာတ္တိုက္ ထားသလုိ သတင္းေတြျဖန္လိုက္တယ္။ ပထမဆံုး `ေခတ္ေရး´ လိုေခတဲ့ တပ္တြင္းက စာေစာင္ေတြမွာ ရုိက္တယ္။ ျပင္ပကမာ နဲအဆက္ျဖတ္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္သား အေတာ္မ်ားမ်ားကို အဖတ္ခိုင္းတယ္။ သိမ္းသြင္း ခဲ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္အသိမ္းအသြင္းေတာ္သလဲဆိုရင္ စစ္ဗိုလ္က တပ္သားအထိ ေဒေအာင္ ဆန္းစုကည္ကို ေခြးေလာက္မွ မတန္တဲ့ အေျပာအဆိုေတြနဲနင္းေျခ ေျပာဆို လာကတယ္။ စုတ္စုတ္ုတ္ုတ္ ျဖစ္ေအာင္ ေရးသားေဖာ္ျပကသလို တပ္က လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ေဒစုကို ကးစားဖာအထိ အျပစ္ေတြ ပံုေအာ ေျပာဆိုခဲ့ကတယ္။

No comments: